Quà tặng kỷ niệm thành lập Nhóm hộ pháp

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Làm quà tặng lưu niệm