Kỷ niệm chương vinh danh đối tác

  • Chất liệu: pha lê hoặc thủy tinh
  • Đường kính: 12cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng vinh danh, tri ân