Kỷ niệm chương tri ân 15 năm cống hiến

  • Chất liệu: thủy tinh.
  • Nội dung: Riêng
  • Kích thước: cao 20cm
  • Phù hợp: vinh danh