Kỷ niệm chương chiếc thuyền

95.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Tổng cao: 20cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, vinh danh
Đặt hàng ngay