Kỷ niệm chương kỷ niệm thành lập

70.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Tổng cao: 17.5cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân
Đặt hàng ngay