Kỷ niệm chương vinh danh cống hiến

  • Chất liệu: thủy tinh
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân