Kỷ niệm chương tri ân 5 năm cống hiến

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 16.5cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân