Biểu trưng trân trọng cảm ơn

  • KT: 23cm x 30cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái