Biểu trưng tặng nhà phân phối

  • KT: 20cm x 25cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái