Kỷ niệm chương khen thưởng cá nhân

70.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng khen thưởng, tri ân
Đặt hàng ngay