Cúp pha lê đen vinh danh

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 24cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, vinh danh