Bảng chứng nhận vàng nhà phân phối

  • Chất liệu: Kim loại + gỗ
  • KT: 23cm x 28cm
  • Phú hợp: Tặng đại lý