Bảng vàng tri ân nhân viên

  • Chất liệu: gỗ MDF
  • Nội dung: tấm đồng
  • Kích thước: 23cm x 28cm