Bảng vinh danh vàng

  • KT: 23cm x 28cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái

    Mã: KL17 Danh mục: