Bảng vinh danh quản lý

  • Chất liệu: gỗ MDF
  • Nội dung: tấm đồng
  • Kích thước: 23cm x 28cm