Bảng vinh danh nhân viên bạc

  • Chất liệu: gỗ MDF
  • Nội dung: tấm đồng
  • Kích thước: 23cm x 28cm

Hỗ trợ khách hàng:

Tùy vào ngành hàng và nhóm khách hàng mà chúng tôi có đơn giá ưu đãi khác nhau. Vui lòng liên hệ người phụ trách ngành hàng ở bên dưới để nhận được tư vấn.