Bảng vinh danh màu bạc 23cm x 28cm

  • KT: 23cm x 28cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái