Bảng vinh danh lãnh đạo mạ vàng

550.000

  • KT: 23cm x 30cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái
Đặt hàng ngay