Kỷ niệm chương vinh danh lãnh đạo

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 19.5cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân