Kỷ niệm chương tri ân nhân viên

240.000

  • Chất liệu: pha lê hoặc thủy tinh
  • Tổng cao: 18cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân
Đặt hàng ngay