Quà tặng tri ân hình chiếc lá

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 20cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân