Cúp quần vợt pha lê

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 27cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng khen thưởng, trao giải