Cúp pha lê tri ân cao cấp

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 24cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Làm lưu niệm, vinh danh