Bảng vinh danh Thầy thuốc ưu tú

650.000

  • KT: 28cm x 38cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái
Đặt hàng ngay