Kỷ niệm chương tròn vinh danh

  • Chất liệu: pha lê hoặc thủy tinh
  • Đường kính: 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng lưu niệm, tri ân