Kỷ niệm chương vinh danh thủ lĩnh xuất sắc

  • Chất liệu: pha lê hoặc thủy tinh
  • Tổng cao: 20cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng vinh danh, tri ân