Kỷ niệm chương cống hiến

125.000 115.000

Chất liệu: thủy tinh
Kích thước: cao 18cm

Đặt hàng ngay