Cúp tri ân 25 năm cống hiến

  • Chất liệu: pha lê
  • Nội dung: riêng
  • KT chuẩn: Cao 18cm
  • Phù hợp: trao giải, vinh danh