Cúp pha lê trong vinh danh

  • Chất liệu: pha lê
  • Nội dung: riêng
  • KT chuẩn: Cao 24cm
  • Phù hợp: tri ân, vinh danh