Cúp pha lê khen thưởng hình tháp

  • Chất liệu: pha lê
  • Nội dung: riêng
  • KT chuẩn: Cao 16cm
  • Phù hợp: tri ân, vinh danh