Kỷ niệm chương 20 năm ra trường

85.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng họp lớp, ra trường
Đặt hàng ngay