Kỷ niệm chương thuyền buồm cao 20cm

125.000 95.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Tổng cao: 20cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Phù hợp vinh danh nhân viên, họp lớp, ra trường…
Đặt hàng ngay