Kỷ niệm chương vinh danh lãnh đạo

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 18cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng vinh danh, tri ân