Kỷ niệm chương khen thưởng cuối năm

  • Chất liệu: pha lê hoặc thủy tinh
  • Tổng cao: 20cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Làm quà tặng lưu niệm, tri ân