Cúp trao giải thưởng thể thao

  • Chất liệu: pha lê
  • Nội dung: riêng
  • KT chuẩn: Cao 27cm
  • Phù hợp: trao giải, vinh danh