Cúp pha lê khen thưởng nhân viên xuất sắc

  • Chất liệu: pha lê
  • Nội dung: riêng
  • KT chuẩn: Cao 20cm
  • Phù hợp: tri ân, vinh danh