Kỷ niệm chương vinh danh nhà tài trợ

  • Chất liệu: pha lê, thủy tinh
  • Tổng cao: 16cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Làm lưu niệm, tri ân