Quà tặng biểu trưng Hội đồng đội

  • KT: 16cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái